ZÁLEŽÍ NÁM NA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

Zodpovedné správanie je téma pre súkromný aj verejný sektor. Všetci si musíme uvedomiť dopad našich činností na okolie, životné prostredie, spoločnosť. Aj my v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) sme sa zaviazali urobiť čo najviac pre to, aby sme svoju zodpovednosť riešili a vnímali komplexne. Snažíme sa byť dobrým zamestnávateľom, partnerom, členom komunity, skrátka dobrým úradom. Sme jednotlivci, ale fungujeme ako kolektív. Zdieľame spoločné hodnoty, na ktorých môžeme budovať súdržnejšiu a zodpovednejšiu spoločnosť.

Pozrite si našu Správu o spoločenskej zodpovednosti za rok 2022 (PDF, 1,8 MB), kde sme zosumarizovali všetky naše aktivity, ktorým sme sa minulý rok venovali.