Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF zrealizoval hodnotenie úrovne manažérstva kvality a princípov výnimočnosti v dvoch bratislavských stredných školách.

Model CAF si pre svoje zlepšovanie a zefektívnenie činnosti vybrali Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava (SPŠE Hálova) a Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava (SOŠD Kvačalova). Kým SPŠE Hálova absolvovala svoj cyklus samohodnotenia druhý krát, pre SOŠD Kvačalova to bola premiéra. Obe školy si prešli náročným procesom samohodnotenia, na základe ktorého identifikovali svoje slabšie stránky a venujú sa im ďalej v rámci procesu zlepšovania, a obe úspešne zvládli hodnotenie Externej spätnej väzby a získali titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Na základe pozvania predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa odovzdávanie titulov konalo v priestoroch Úradu BSK, čím kraj vyjadril svoj jasný postoj ku kvalite a podporu tým organizáciám, ktoré majú záujem sa zlepšovať.

„Kvalita a zlepšovanie nie je len vecou súkromného sektora. Či už sme úrad, samospráva alebo stredná škola, všetkým nám musí záležať na tom, aby sme dosahovali stále lepšie výsledky. V prípade stredných škôl je to o to dôležitejšie, že vychovávajú a výrazne ovplyvňujú mladých ľudí, ktorí raz budú vytvárať obraz našej spoločnosti.“  

Titul riaditeľke SPŠE Hálova a riaditeľovi SOŠD Kvačalova odovzdala Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR za prítomnosti Juraja Drobu, predsedu BSK.

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

ĎALŠIE STREDNÉ ŠKOLY S ORIENTÁCIOU NA KVALITU

ĎALŠIE STREDNÉ ŠKOLY S ORIENTÁCIOU NA KVALITU