OVEROVANIE TLMIČOV HLUKU VÝSTRELU

Regulácie a právne predpisy, ktoré sa Vám na prvý pohľad zdajú prísne, majú svoj význam. Zákonom č. 268/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve je od 15. októbra 2022 na Slovensku umožnené používať overený tlmič hluku výstrelu na poľovnícke a športové účely. Overenie tlmiča hluku výstrelu znamená, že tlmič bol vyskúšaný slovenskou autorizovanou osobou a spĺňa všetky požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Prvé skúsenosti v Slovenskej republike ukázali, že overovať tlmiče hluku výstrelu má zmysel. Na Slovensku bolo od októbra 2022 do mája 2023 overených celkovo 2 537 kusov odnímateľných tlmičov hluku výstrelu. Z uvedeného počtu viac ako 200 ks nevyhovelo ustanoveným technicko-administratívnym požiadavkám a pri 12 tlmičoch (0,5 %) dokonca došlo počas skúšok k ich poškodeniu. Najčastejšími problémami sú nedostatočná súososť zostavy zbraň-redukcia-tlmič alebo dokonca nedostatočná pevnosť materiálu. 

Viete si predstaviť, čo by sa mohlo stať 12 strelcom, ak by sa im pri streľbe takto poškodil alebo roztrhol tlmič? „...žeby zákony zachraňovali životy...?“