Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky a vyhlasovateľ a organizátor súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu vyhlási počas Svetového dňa kvality výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách.

Slávnostný akt, ktorý sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, sa bude konať dňa 12. novembra 2012 o 17.00 h v Sále ústavy Historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave.

Súťaž Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality. Súťaž odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti. Súťaž je zároveň hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR.Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporiť organizácie verejnej správy a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní a zvyšovaní výkonnosti prostredníctvom implementácie vybraných modelov kvality. Súťaž je určená pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Cyklus priebehu súťaže je jednoročný.