V dňoch 4. – 5. decembra 2012 sa v Bratislave v účelovom zariadení SÚZA   na Drotárskej ceste  uskutoční 9. národná konferencia o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe. Bližšie informácie nájdete na stránke: https://www.normoff.gov.sk/?9_narodna_konferencia_o_kvalite