Dňa 23. októbra 2014 Slovenská metrologická spoločnosť  člen ZSVTS v zmysle úlohy Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 organizuje odborný seminár pre podnikateľov alebo iné právnické osoby autorizované a registrované v zmysle zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii s názvom “ Výkon metrologickej kontroly v zmysle zákona o metrológii (Zásady postupu udelenia autorizácie a registrácie a plnenie povinností autorizovanej a registrovanej osoby)”.

Seminár sa uskutoční v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie sa nachádzajú v pozvánke.