Svetový deň normalizácie 2014 
a udelenie Cien Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2014

Svetový deň normalizácie sa oslavuje každoročne 14. októbra.  V tento deň sa pripomína úsilie tisícov odborníkov, ktorí vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). Cieľom Svetového dňa je zvýšiť povedomie medzi orgánmi regulácie, priemyslom a spotrebiteľmi, pokiaľ ide o význam normalizácie v globálnej ekonomike.

Dnes vnímame ako samozrejmosť, že ktorýkoľvek elektrický spotrebič funguje na „našich“ 230 voltov a že ak si kúpime taliansku vodovodnú batériu, budú sa jej rozmery presne zhodovať s našimi. Ide však o výsledok dlhoročnej práce odborníkov v oblasti technickej normalizácie. V princípe technická normalizácia zaisťuje, že jednotlivé výrobky i služby spĺňajú predpísané technické parametre. Technické normy slúžia na odstránenie prekážok v obchode, ale chránia aj našu bezpečnosť, zdravie či majetok.

Pri príležitosti svetového dňa normalizácie dňa 25.11. 2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu organizujú seminár, ktorého súčasťou bude slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu“.  Obsah seminára bude v duchu spoločnej témy vyhlásenej medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO, IEC a ITU „Normy zabezpečujú rovnaké šance na úspech“. 

Program seminára spolu s prihláškou bude zverejnený v najbližších dňoch.