Odvlhčenie časti historickej budovy drenážovaním a oprava poškodeného sokla historickej budovy sanačnou omietkou nad odvlhčeným priestorom sa týka časti budovy o dĺžke 85 m