Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS organizuje dňa 26. apríla 2016 XXIV. Fórum normalizátorov Slovenska.

Pozvánku  a prihlášku nájdete  na tu.