Od roku 1989 si vždy druhý novembrový štvrtok pripomíname Svetový deň kvality. Vyhlasuje ho Európska organizácia pre kvalitu (EOQ) a Organizácia spojených národov (OSN). V mesiaci november si zároveň pripomíname aj európsky týždeň kvality. Pri tejto príležitosti sa zvykne konať viacero významných podujatí, na ktorých sa oceňujú odborníci z oblasti manažérstva kvality, no predovšetkým je vytvorený priestor na výmenu skúseností, dobrej praxe a prediskutovanie otázok a nových trendov v oblasti implementácie manažérstva kvality či už v súkromnom alebo verejnom sektore.

Kvalitatívne posúvať či už súkromné spoločnosti alebo organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať veľa prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve tu sa ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorej výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj zákazník, klient a aj občania – zákazníci verejnej správy.

„Kvalita znamená robiť to dobre aj vtedy, keď sa nikto nepozerá.“
Henry Ford americký priemyselník 1863 – 1947