Inteligentný priemysel (Priemysel 4.0) predstavuje spojenie skutočnej výroby s virtuálnym svetom, v ktorom sú informačné technológie plne začlenené do výrobných procesov. Všetky systémy v priemysle, logistike a službách navzájom komunikujú novým, inteligentným spôsobom. „Internet vecí“ skutočne priniesol revolúciu do celého priemyselného odvetvia a nové výhody pre zákazníkov: výrobné cykly sa skracujú, potreby zákazníkov sa zapracujú v reálnom čase, údržba sa väčšinou vykonáva automaticky, objednávky sa vybavujú automaticky...

Slovenská republika patrí ku krajinám so silnou priemyselnou tradíciou a ambíciou je, aby aj jej budúcnosť zostala spojená s priemyslom. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša viacero výziev, ale hlavne jedinečnú príležitosť zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva v globálnom konkurenčnom prostredí.

Jedným zo strategických cieľov prijatého Akčného plánu inteligentného priemyslu v Slovenskej republike je referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske a národné právne podmienky.

ÚNMS SR v rámci plnenia opatrení vyplývajúcich z uvedeného strategického cieľa zverejňuje zoznam slovenských technických noriem (STN) a technických normalizačných informácií (TNI) a medzinárodných noriem IEC, ISO, ISO/IEC a iných normalizačných produktov (TR, CWA), ktoré sa týkajú inteligentného priemyslu a návrhy nových pracovných položiek medzinárodných normalizačných orgánov a európskych normalizačných organizácií.  

Zoznamy návrhov nových pracovných položiek 2022

Marec 2022 (XLSX, 32,6 kB)
Február 2022 (XLSX, 36,7 kB)
Január 2022 (XLSX, 36,5 kB)

Zoznamy návrhov nových pracovných položiek 2021

Zoznamy návrhov pracovných položiek 2020

ÚNMS SR ako slovenský národný normalizačný orgán poskytuje STN a TNI za úhradu prostredníctvom portálu noriem.

Zoznam noriem – Inteligentný priemysel

Zoznam technických noriem, ktoré súvisia s Inteligentným priemyslom (XLSX, 71 kB)

Odborná verejnosť je v oblasti tvorby STN podporujúcich inteligentný priemysel zapojená do činnosti národnej technickej komisie TK 37 Informačné technológie. Informácie o pôsobnosti TK 37 nájdete v jej strategickom vyhlásení (PDF, 169,5 kB). Predsedníčkou technickej komisie je zástupkyňa spoločnosti Pro Excellence, s.r.o. Ing. Lenka Gondová, CIA, CGSEIT, CRISC, CDPSE (gondova@iso9001.sk) a tajomníkom technickej komisie je Ing. Jozef Valach, zamestnanec ÚNMS SR (jozef.valach@normoff.gov.sk).