Prezentácie z online konferencie Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 26. októbra 2021 online konferenciu Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021.

Odborné prezentácie z online konferencie

Aktuálne informácie z oblasti skúšobníctva (PDF, 4,2 MB)
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR


Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie (PDF, 2,2 MB)
Ing. Viera Huková, Odbor technickej normalizácie, ÚNMS SR


Aktuálne informácie z oblasti metrológie (PDF, 1,4 MB)
Ing. Tomáš Miřetinský, Odbor metrológie, ÚNMS SR


Aktuálne informácie z oblasti kvality (PDF, 4,8 MB)
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Odbor kvality a projektového riadenia, ÚNMS SR


Aktuálne informácie z oblasti akreditácie (PDF, 997,6 kB)
Ing. Juraj Randus, SNAS


Aktuálne informácie o výkone trhového dohľadu


Novela zákona č. 56/2018 Z. z. (PDF, 1,3 MB)
Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR


Národná vodíková stratégia – predpoklad pre konkurencieschopnosť Slovenskej republiky (PDF, 3,7 MB)
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., TU v Košiciach


Európske certifikačné schémy posudzovania kybernetickej bezpečnosti (PDF, 1,1 MB)
Ing. Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti


Zelená ekonomika – problematika separovania odpadov (PDF, 9 MB)
Ing. Marek Hrabčák, Geosofting, s.r.o., Prešov
Doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD., Slovenská spoločnosť pre životné prostredie