GEO Slovakia, s. r. o.

GEO Slovakia, s. r. o.

Názov spoločnosti:   GEO Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Popradská 90, 040 11 Košice – mestská časť Západ

IČO: 36 193 241

Zoznam pracovísk (PDF, 176,9 kB)

Predmet autorizácie:  úradné meranie

Rozsah autorizácie (PDF, 190,5 kB)

Platnosť autorizácie:  do 04.09.2025

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02693/2020-900/010101/2020 zo dňa 19.08.2020 (PDF, 331,7 kB)