VAMM - ZM, s. r. o.

VAMM - ZM, s. r. o.

Názov spoločnosti:   VAMM – ZM, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Župná 7, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 50 403 401

Zoznam pracovísk (PDF, 181 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,5 kB)

Overovacia značka:   M08

Platnosť autorizácie:  do 26.09.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03621/2022-900/012953/2022 zo dňa 24.08.2022 (PDF, 337,2 kB)