Archív 2021 – Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie – preklady

Zoznamy úloh rozvoja technickej normalizácie 2021 – preklady

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 12 (PDF, 717,1 kB)
zverejnené 29. 12. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 11 (PDF, 267,8 kB)
zverejnené 22. 11. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 10 (PDF, 212,5 kB)
zverejnené 20. 10. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 9 (PDF, 215,6 kB)
zverejnené 20. 9. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 8 (PDF, 222,3 kB)
zverejnené 26. 8. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 7 (PDF, 193,9 kB)  
zverejnené 27. 7. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 6 (PDF, 422,6 kB) 
zverejnené 28. 6. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 5 (PDF, 402,4 kB) 
zverejnené 21. 5. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 4 (PDF, 429,8 kB) 
zverejnené 23. 4. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 3 (PDF, 408 kB) 
zverejnené 25. 3. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 2 (PDF, 222,8 kB) 
zverejnené 19. 2. 2021

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 – časť 1 (PDF, 407,1 kB) 
zverejnené 28. 1. 2021