VÝZNAMNÉ MÍĽNIKY PRE SLOVENSKÚ METROLÓGIU

Slovenská metrológia zaznamenáva úspechy na medzinárodnej scéne. Prvýkrát v histórii získalo Slovensko zastúpenie v predstavenstve Európskej asociácie národných metrologických inštitútov (EURAMET). Metrológovia si tento rok navyše pripomínajú 55 rokov od vzniku Československého metrologického ústavu. 

Pri tejto príležitosti vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky tlačovú správu (PDF, 355,2 kB).