FAQ posudzovanie zhody

Databáza odpovedí na najčastejšie kladené otázky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v rámci projektu Jednotná digitálna brána pripravil databázu odpovedí na najčastejšie kladené otázky, ktoré boli zaslané Kontaktnému miestu na výrobky.

ÚNMS SR pripravil databázu odpovedí na najčastejšie kladené otázky

Ak pri zadaní Vašej požiadavky ste nenašli odpoveď na otázku, kontaktujte nás prostredníctvom online formuláru Spýtajte sa Kontaktného miesta pre výrobky