Konferencie a školenia

Konferencie a školenia

V CAF centre ponúkame vzdelávanie prostredníctvom rôznych typov aktivít, od školení, workshopov až po semináre. Všetky z nich sú realizované erudovanými odborníkmi na danú oblasť, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z verejného alebo súkromného sektora. 

Vzdelávacie aktivity realizujeme v školiacej miestnosti CAF centra (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, Bratislava) alebo priamo v sídle organizácií verejnej správy formou tzv. inhouse vzdelávacích aktivít. Touto formou realizácie vzdelávania sa chceme v čo najväčšej možnej miere priblížiť organizáciám verejnej správy v rôznych obciach, mestách a regiónoch Slovenska. Od mája 2021 je možné vzdelávanie realizovať pre organizácie verejnej správy aj online formou, tzv. online inhouse vzdelávanie.

Ponuka CAF centra

17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti