Prvotné overenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. h) bodu 7. zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie v zahraničí.


Zoznam laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie v zahraničí

Značka Názov laboratória Druh určeného meradla Odbor merania Značka Schvál. typu Kód krajiny Vestník
ISKRAEMECO d.d. Savska loka 4 4000 Kranj, Slovninsko elektromer 221

TSK 221/02-021
TSK 221/02-022
TSK 221/02-023
TSK 221/04-045
TSK 221/04-046
TSK 221/04-047

SL 02/2005
ELGAS, s.r.o.
Ohrazenice 211
533 53  Pardubice Česká republika
prepočítavač pretečeného množstva plynu 143

TSK 143/01-005
TSK 143/01-008
TSK 143/05-037
TSK 143/05-038

CZ 03/2005
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
Landis+Gyr GmbH
Humboldtstraße 64, D-90459  Nürnberg Nemecko
ultrazvukový merač tepla 311

TSK 311/03-013

DE 07/2005
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
Sensus Metering Systems GmbH Hannover
Meineckestraße, D-30880  Laatzen, Nemecko
skrutkový vertikálny vodomer, kompaktný merač tepla 142;311

TSK 142/02-039
TSK 142/02-050
TSK 311/02-007

DE 07/2005
Autorizované metrologické stredisko
ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470, 509 39  Nová Paka, Česká republika
odporový snímač teploty, prevodník tlaku a diferenčného tlaku, kalorimetrické počítadlá ako členy meračov tepla, prepočítavače pret. mn. plynu 143 N/A CZ 07/2005
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
Sensus Metering Systems GmbH Ludwigshafen
Industriestraße 16, D-67063  Ludwigshafen,
Nemecko
viacvtokový suchobežný vodomer na teplú vodu do 130 °C, kompaktný merač tepla, kalorimetrické počítadlo 142;311

C/350070/126/142/99-314
C/310005/127/311/99-075
TSK 311/02-006
TSK 311/02-007
TSK 311/02-008
C/310077/127/311/00-098
TSK 142/06-114

DE 07/2005
Autorizované metrologické stredisko
SENSIT HOLDING, s.r.o.
Školní 2610, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm,
Česká republika

 
odporový snímač teploty 321

TSQ 321/97-016
TSQ 321/97-017
TSK 321/05-014
TSK 321/05-016

CZ 11/2005
Sontex SA
CH-2605 Sonceboz, Švajčiarsko
kompaktný merač tepla 311

TSK 311/04-015

CH 11/2005
Autorizované metrologické stredisko
ABB, s.r.o.
Sokolovská 84 – 86, 186 00  Praha 8,
Česká republika
merací transformátor napätia, merací transformátor prúdu 212 TSK 212/01 - 021 CZ 12/2005
STEWEAG-STEG GmbH
Neuholdaugasse 56, A-8010 Graz,
Rakúsko
ultrazvukový merač tepla 311 TSK 311/02-011 AT 12/2005
KAMSTRUP A/S
Kalibreringslaboratorium
Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg,
Dánsko
ultrazvukový merač tepla 311

TSK 311/04-020

DA 02/2006
Autorizované metrologické stredisko
Schäfer – Sudex, s.r.o.
Podolí 5, P.O.Box 62, 584 01  Ledeč nad Sázavou,
Česká republika
prepravný sud z nehrdzavejúcej ocele tvarovo stály 132 TSQ 132/94 - 007 CZ 04/2006
ELGAS, s.r.o.
Ohrazenice 211,
533 53  Pardubice, Česká republika
prepočítavač pretečeného množstva plynu 143 TSK 143/05 - 037
TSK 143/05 - 038
CZ 04/2006
Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof
Dienststelle Bayreuth
Leuschnerstraße 51, D-95447 Bayreuth, SRN
prepravný sud z nehrdzavejúcej ocele tvarovo stály 132 TSK 132/06 - 004 DE 05/2006
KAMSTRUP A/S
Kalibreringslaboratorium
Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg, Dánsko
kalorimetrické počítadlo elektronické; ultrazvukový prietokomer; odporový snímač teploty 311;142;321 TSK 142/01 - 010
TSK 321/01 - 001
DA 05/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle WT 07, KT 11
Siemens Building Technologies electronic GmbH
Sondershäuser Landstraße 27
D-99974  Mühlhausen, Nemecko
jednovtokový lopatkový vodomer; merač tepla 142;311 TSK 142/05 - 102
TSK 142/05 - 103
TSK 311/06 - 029
TSK 311/06 - 036
DE 07/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Elektrizität
Dr. techn. Josef Zelisko GmbH
Georg-Knorr-Straße 4, D-12681 Berlin, Nemecko
merací transformátor napätia, merací transformátor prúdu 212 TSK 212/06 - 036
TSK 212/06 - 037
DE 09/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Wärme
ACTARIS ALLMESS GmbH
Am Voßberg 11, D-23758  Oldenburg, Nemecko
kompaktný merač tepla 311 TSK 311/02 - 005 DE 09/2006
KAMSTRUP A/S
Kalibreringslaboratorium
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg, Dánsko
kalorimetrické počítadlo elektronické 311 TSK 311/04 - 020
TSK 311/06 - 037
DA 10/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
ROSSWEINER Armaturen
und Meßgeräte GmbH&Co.
Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein, Nemecko
kompaktný merač tepla 311 TSK 311/05 - 022 DE 10/2006
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein – Westfalen (LBME)
Betriebsstelle Eichamt Hagen
Pappelstraße 3, D-58099 Hagen, SRN
prepravný sud z nehrdzavejúcej ocele tvarovo stály 132 TSQ 132/93 - 004 DE 11/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
Sensus Metering Systems GmbH Ludwigshafen
Industriestraße 16, D-67063  Ludwigshafen,
Nemecko
elektronický merač tepla 311 C/310077/127/311/00-098 DE 11/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
ista Holding Europe GmbH
Grugaplatz 4, D-45131  Essen, Nemecko
elektronický merač tepla 311 C/310077/127/311/00-098 DE 11/2006
ACTARIS Metering Systems
9, rue Ampere, F-71030  Macon Cedex, Francúzsko
ultrazvukový merač tepla; kalorimetrické počítadlo 311 TSK 311/06 - 033
TSK 311/06 - 034
FR 11/2006
ACTARIS SAS
11, boulevard Pasteur
F-67500  Haguenau, Francúzsko
ultrazvukový merač tepla 311 TSK 311/06 - 034 FR 11/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Elektrizität
Dr. techn. Josef Zelisko GmbH
Georg-Knorr-Straße 4, D-12681 Berlin, Nemecko
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/06 - 037 DE 12/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Elektrizität
RITZ Messwandler Dresden GmbH
Bergener Ring 65-67
D-01458 Ottendorf-Okrilla, Nemecko
merací transformátor napätia 212 TSK 212/06 - 036 DE 12/2006
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme
Sensus Metering Systems GmbH Ludwigshafen
Industriestraße 16 D-67063; Ludwigshafen, Nemecko

viacvtokový suchobežný vodomer na teplú vodu do 130 °C

142 TSK 142/06 - 114 DE 02/2007
Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht
Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof
Leuschnerstraße 51, D-95447 Bayreuth, Nemecko
prepravný sud z nehrdzavejúcej ocele tvarovo stály 132 TSQ 132/93 - 004 DE 02/2007
Staatlich anerkannte Prüfstelle WT 07, KT 11
Siemens Building Technologies electronic GmbH
Sondershäuser Landstraße 27
D-99974  Mühlhausen, Nemecko
merač tepla 311 TSK 311/07 - 042 DE 04/2007
Autorizované metrologické stredisko K 2
GHV Trading, spol. s r.o.
Kounicova 67a, 602 00  Brno,
Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/07 - 042 CZ 04/2007
Autorizované metrologické stredisko K 91
BD SENSORS, s.r.o.
Hradišťská 817, 687 08  Buchlovice, Česká republika
prevodník tlaku 173 TSK 173/05 - 007 CZ 06/2007
Autorizované metrologické stredisko K 2
GHV Trading, spol. s r.o.
Kounicova 67a, 602 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TCS 212/92 - 1397 CZ 06/2007
Autorizované metrologické stredisko K 128
MT - měřicí transformátory, spol. s r.o.
Koliště 21, 602 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/01 - 013 CZ 07/2007
Autorizované metrologické stredisko K 15
ČEZ Měření, s.r.o.
Riegrovo náměstí 1493, 500 02  Hradec Králové,
Česká republika
trojfázový statický elektromer 221 TSK 221/06 - 068 CZ 10/2007
Autorizované metrologické stredisko K 58
VÚCHZ, a.s.
Křižíkova 70, 612 00  Brno, Česká republika
elektromagnetický prietokomer 142 TSK 142/06 - 116 CZ 02/2008
Autorizované metrologické stredisko K 11
PREměření, a.s.
Partyzánská 7a, 170 00  Praha, Česká republika
trojfázový statický elektromer 221 TSK 221/06 - 068 CZ 03/2008
Autorizované metrologické stredisko K 20
IVEP, a.s.
Vídeňská 117a, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor napätia 212 TSK 212/08 - 050 CZ 03/2008
Autorizované metrologické stredisko K 19
ABB s.r.o.
Sokolovská 84 – 86, 186 00  Praha 8
pracovisko:
Vídeňská 117, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/02 - 014 CZ 11/2008
Autorizované metrologické stredisko K 12
E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice
pracovisko:
Čs. armády 2114, 390 03  Tábor, Česká republika
trojfázový statický kombinovaný elektromer; trojfázový statický štvorkvadrantový elektromer; trojfázový statický elektromer; jednofázový statický elektromer 221 TSK 221/00 - 001
TSK 221/01 - 008
TSK 221/03 - 032
TSK 221/04 - 036
TSK 221/06 - 065
TSK 221/06 - 077
CZ 11/2008
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wasser
Sensus Metering Systems GmbH Hannover
Meineckestraße, D-30880  Laatzen, Nemecko
združený merač - vodomer 142 TSK 142/03 - 065 DE 12/2008
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Meßgeräte für Gas
bei der Elster Produktion GmbH
Steinern Straße 19-21, D-55252  Mainz-Kastel, Nemecko
turbínový plynomer 143 TSK 143/08 - 050 DE 12/2008
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Elektrizität
Trench Germany GmbH,
Nürnberger Straße 199, D-96050  Bamberg,
Nemecko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/06 - 029
TSK 212/06 - 030
DE 01/2010
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme, Sensus GmbH Hannover
Meineckestraße 10, D-30880  Laatzen, Nemecko
skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu; ultrazvukový merač tepla 142;311 TSK 142/02 - 039
TSK 142/02 - 050
TSK 311/02 - 007
DE 02/2010
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wasser, Sensus GmbH Hannover
Meineckestraße 10, D-30880  Laatzen, Nemecko
združený merač - vodomer 142 TSK 142/03 - 065 DE 02/2010
Autorizované metrologické stredisko K 134
KPB INTRA, s.r.o.
Ždánská 477, 685 01  Bučovice, Česká republika
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/07 - 049
TSK 212/09 - 071
CZ 02/2010
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme Sensus GmbH Ludwigshafen
Industriestraße 16, D-67063  Ludwigshafen, Nemecko
kalorimetrické počítadlo; ultrazvukový merač tepla; kompaktný merač tepla 311 TSK 311/02 - 006
TSK 311/02 - 007
TSK 311/02 - 008
DE 02/2010
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Wärme Neways Neunkirchen GmbH
Am Gneisenauflöz 6, D-66538  Neunkirchen, Nemecko
kompaktný merač tepla 311 TSK 311/02 - 008 DE 03/2010
Autorizované metrologické stredisko K 19
ABB s.r.o.
Sokolovská 84 – 86, 186 00  Praha 8
pracovisko:
Vídeňská 117, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 221 TSK 212/08 - 054
TSK 212/08 - 055
TSK 212/09 - 060
TSK 212/09 - 061
TSK 212/09 - 062
TSK 212/09 - 063
TSK 212/09 - 064
TSK 212/09 - 065
TSK 212/09 - 066
TSK 212/09 - 067
TSK 212/09 - 072
TSK 212/09 - 073
CZ 03/2010
Autorizované metrologické stredisko K 134
KPB INTRA, s.r.o.
Ždánská 477, 685 01  Bučovice, Česká republika
merací transformátor napätia 212 TSK 212/10 - 081 CZ 04/2010
Autorizované metrologické stredisko K 2
GHV Trading, spol. s r.o.
Kounicova 67a, 602 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/10 - 078 CZ 05/2010
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Meßgeräte für Wasser
QUNDIS GmbH, Sondershäuser Landstraße 27,
D-99974  Mühlhausen, Nemecko
elektronický merač pretečeného mn. teplej vody; elektronický merač pretečeného mn. studenej vody 142 TSK 142/06 - 117
TSK 142/06 - 118
DE 10/2010
Autorizované metrologické stredisko K 20
IVEP, a.s.
Vídeňská 117a, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/10 - 091 CZ 10/2010
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Elektrizität
AREVA T&D Messwandler GmbH
Bauernallee 27, D-19288  Ludwigslust, Nemecko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/10 - 088
TSK 212/10 - 089
CZ 11/2010
Autorizované metrologické stredisko K 128
MT - měřicí transformátory, spol. s r.o.
Koliště 21
602 00  Brno
Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/10 - 096 CZ 03/2011
Staatlich anerkannte Prüfstelle
für Messgeräte für Elektrizität RITZ Instrument Transformers GmbH
Bergener Ring 65-67, D-01458 Ottendorf-Okrilla, Nemecko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/11 - 104
TSK 212/11 - 105
TSK 212/11 - 106
TSK 212/11 - 107
DE 08/2011
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität
RITZ Instrument Transformers GmbH,
Siemensstraße 2, D-56422 Wirges, Nemecko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/11 - 104
TSK 212/11 - 105
TSK 212/11 - 106
TSK 212/11 - 107
DE 08/2011
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität
Dr. techn. Josef Zelisko GmbH,
Georg-Knorr-Straße 4, D-12681 Berlin, Nemecko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/11 - 104
TSK 212/11 - 105
TSK 212/11 - 106
TSK 212/11 - 107
DE 08/2011
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität
TRENCH Germany GmbH,
Nürnberger Straße 199, D-96050  Bamberg, Nemecko
merací transformátor kombinovaný 212 TSK 212/06 - 035 DE 09/2011
BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Gruppe Eichwesen, Abteilung E1,
Arltgasse 35, A-1160 Wien Rakúsko
Pracovisko BEV – Eichamt Eisenstadt,
Johann Permayer-Straße 2a, A-7000 Eisenstadt, Rakúsko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/11 - 104
TSK 212/11 - 105
TSK 212/11 - 106
TSK 212/11 - 107
AT 10/2011
Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Wärme
Sensus GmbH Hannover
Meineckestraße 10, D-30880  Laatzen, Nemecko
skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu; skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu 142 TSK 142/12 - 136
TSK 142/12 - 137
TSK 142/12 - 138
DE 09/2012
Autorizované metrologické stredisko
MATTECH, s.r.o.
K Myslivně 7/2183, 708 00  Ostrava, Česká republika
snímač pretečeného množstva tekutín; clonový prietokomer 141 TSK 142/12 - 139
TSK 142/12 - 140
TSK 142/12 - 141
TSK 142/12 - 142
CZ 03/2013
Autorizované metrologické stredisko K 134
KPB INTRA, s.r.o.
Ždánská 477, 685 01  Bučovice, Česká republika
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/07 - 038
TSK 212/07 - 039
TSK 212/07 - 048
TSK 212/11 - 101
TSK 212/13 - 119
TSK 212/13 - 120
CZ 07/2014
Autorizované metrologické stredisko K 22
RAMET a.s.
Letecká 1110, 686 04  Kunovice, Česká republika
radarový merač rýchlosti 162 TSK 162/11 - 015 CZ 07/2014
Autorizované metrologické stredisko K 2
GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 3, 612 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/10 - 78 CZ 05/2015
Obwodowy Urząd Miar w Ostrołęce
Ul. I Armii Wojska Polskiego 42
07-401 Ostrołęka, Poľsko
merací transformátor kombinovaný 212 TSK 212/12 - 111 PL 06/2015
Autorizované metrologické stredisko K 91
BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817, 687 08  Buchlovice, Česká republika
prevodník tlaku 173 TSK 173/15 - 015 CZ 07/2015
RITZ Instrument Transformers GmbH
Wandsbeker Zollstraße 92-98, D-22041  Hamburg, Nemecko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212

TSK 212/11 - 104
TSK 212/11 - 105
TSK 212/11 - 106
TSK 212/11 - 107
TSK 212/12 - 112

DE 04/2016
Dr. techn. Josef Zelisko GmbH
Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Beethovengasse 43-45, A-2340  Mödling, Rakúsko
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/11 - 104
TSK 212/11 - 105
TSK 212/11 - 106
TSK 212/11 - 107
AT 04/2016
Autorizované metrologické stredisko K 19
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18, 140 00  Praha 4, Česká republika
merací transformátor napätia 212 TSK 212/01 - 010 CZ 04/2016
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen
Hugo-Eckener-Straße 14, D-50829  Köln, Nemecko
prepravný sud z nehrdzavejúcej ocele tvarovo stály 132 TSK 132/12 - 10 DE 04/2016
Český metrologický institut (ČMI)
Okružní 31, 638 00  Brno, Česká republika
objemové meradlo na lieh 141 TSK 141/10 - 086 CZ 09/2016
Autorizované metrologické stredisko K 19
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00  Praha 4
Závod: Vídeňská 117, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/17 - 141 CZ 05/2017
Autorizované metrologické stredisko K 19
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00  Praha 4
Závod: Vídeňská 117, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor napätia 212 TSK 212/17 - 142 CZ 08/2017
Autorizované metrologické stredisko K 134
KPB INTRA, s.r.o., Ždánská 477, 685 01  Bučovice,
Česká republika
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212

TSK 212/07 - 048 R1
TSK 212/07 - 049 R1
TSK 212/17 - 148

CZ 05/2018
Autorizované metrologické stredisko K 145
JSP, s.r.o.
Raisova 547, 506 01  Jičín, Česká republika
odporový snímač teploty  321 TSK 321/12 - 023 R1 CZ 10/2018
Autorizovaná skúšobňa K 134
KPB INTRA, s.r.o.
Ždánská 477, 685 01  Bučovice, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/12 - 113 CZ 02/2020
Autorizované metrologické stredisko K 19
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00  Praha 4
Závod: Vídeňská 117, 619 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu; merací transformátor napätia 212 TSK 212/09 - 061
TSK 212/09 - 062 R2
CZ 07/2020
Autorizované metrologické stredisko K 2
GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 2955/3, 612 00  Brno, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/17 - 140
TSK 212/20 - 161
CZ 07/2020
Autorizované metrologické stredisko K 128
MT - měřicí transformátory, spol. s r.o.
Podolí 474, 664 03 Podolí, Česká republika
merací transformátor prúdu 212 TSK 212/20 - 164
TSK 212/20 - 165
CZ 12/2020

Český metrologický institut (ČMI),
Okružní 31, 638 00 Brno
Česká republika

Jednofázový statický elektromer;
merací transformátor napätia; merací 
transformátor prúdu
221 TSK 221/21 - 142
TSK 212/21 - 172
TSK 212/21 - 173
CZ 08/2021;
11/2021
ABB, s. r. o.
Vídeňská 117, 619 00 Brno,
Česká republika
merací transformátor napätia 212 TSK 212/21 - 179 CZ 08/2022

JSP, s. r. o., Raisova 547, 506 10 Jičín, Česká republika

Prevodník teploty s odpor. snímačom teploty,

Prevodník teploty: P5315, P5320, PRETOP 5335,

Odpor. snímač teploty: T10xx

321 TSK 321/23 - 027 CZ 06/2023