Regionálne pracoviská

Regionálne pracoviská

Pracovisko Bratislava

Karloveská 63,
841 04 Bratislava
Tel.: 0908 112 009
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Pavol Šuster

inšpektor, vedúci pracoviska pavol.suster@smi.sk

Ing. Dušan Vaškovič

inšpektor dusan.vaskovic@smi.sk
JUDr. Ľuboš Kováč

inšpektor

lubos.kovac@smi.sk

Pracovisko Nitra

Kmeťkova 3
949 01 Nitra
Tel.: 0918 497 827
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Jana Slováková

inšpektor, vedúca pracoviska jana.slovakova@smi.sk

Ing. Vladimíra Kopáčová

inšpektor vladimira.kovacova@smi.sk
Ing. Martin Marenčák

inšpektor

martin.marencak@smi.sk

Pracovisko Banská Bystrica

Trieda SNP 75
974 01 Banská Bystriica
Tel.: 0905 368 897
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Katarína Sokolová

inšpektor, vedúci pracoviska katarina.sokolova@smi.sk

Ing. Martina Čuliková

inšpektor martina.culikova@smi.sk
Ing.. Katarína Mandáková

inšpektor

katarina.mandakova@smi.sk
Ing. Vladislav Šuster inšpektor vladislav.suster@smi.sk

Pracovisko Košice

Moyzesova 18
040 01 Košice
Tel.: 0905 368 895
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Gabriela Lešková

inšpektor, vedúci pracoviska gabriela.leskova@smi.sk

Ing. Tomáš Vlasatý

inšpektor tomas.vlasaty@smi.sk
Ing. Peter Eštu

inšpektor

peter.estu@smi.sk