Regionálne pracoviská

Regionálne pracoviská

Pracovisko Bratislava

Karloveská 64,
841 04 Bratislava
Tel.:02/ 4020 3665
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Pavol Šuster

inšpektor, vedúci pracoviska pavol.suster@smi.sk

Ing. Dušan Vaškovič

inšpektor dusan.vaskovic@smi.sk
JUDr. Ľuboš Kováč

inšpektor

lubos.kovac@smi.sk

Pracovisko Nitra

Kmeťkova 3
949 01 Nitra
Tel.:037/ 6522 360
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Jana Slováková

inšpektor, vedúca pracoviska jana.slovakova@smi.sk

Ing. Vladimíra Kopáčová

inšpektor vladimira.kovacova@smi.sk
Ing. Martin Marenčák

inšpektor

martin.marencak@smi.sk

Pracovisko Banská Bystrica

Trieda SNP 75
974 01 Banská Bystriica
Tel.:048/ 4151 042
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Katarína Sokolová

inšpektor, vedúci pracoviska katarina.sokolova@smi.sk

Ing. Martina Čuliková

inšpektor martina.culikova@smi.sk
Ing.. Katarína Mandáková

inšpektor

katarina.mandakova@smi.sk
Ing. Vladislav Šuster inšpektor vladislav.suster@smi.sk

Pracovisko Košice

Moyzesova 18
040 01 Košice
Tel.:055/ 6786 248
Pondelok 8:00 h - 11:30 h   12:00 h -14:00 h

Meno

Funkcia

E-mail

Ing. Gabriela Lešková

inšpektor, vedúci pracoviska gabriela.leskova@smi.sk

Ing. Tomáš Vlasatý

inšpektor tomas.vlasaty@smi.sk
Ing. Peter Eštu

inšpektor

peter.estu@smi.sk