Žiadosti o udelenie výnimky

Žiadosti o udelenie výnimky

V odkazoch uvedených nižšie nájdete žiadosti o udelenie výnimky podľa § 15 ods. 2, podľa § 16 ods. 2 písm. a) a žiadosť podľa § 25 ods. 3 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Metodický postup č. 42 - Metodický postup, ktorým sa určuje postup udeľovania výnimiek podľa zákona o metrológii Stiahnuť (PDF, 546,6 kB)  
Informácia o spracúvaní osobných údajov  v súvislosti so žiadosťou o povolenie používania iných ako zákonných meracích jednotiek podľa zákona o metrológii Stiahnuť (PDF, 255,1 kB)  
Informácia o spracúvaní osobných údajov  v súvislosti so žiadosťou o udelenie výnimky na používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla podľa zákona o metrológii Stiahnuť (PDF, 255,2 kB)  
Informácia o spracúvaní osobných údajov  v súvislosti so žiadosťou o udelenie súhlasu využiť výsledky skúšok vykonaných v zahraničí  podľa zákona o metrológii Stiahnuť (PDF, 255,3 kB)  
Žiadosť o povolenie používania iných ako zákonných meracích jednotiek Stiahnuť (DOCX, 53,3 kB) Stiahnuť (ODT, 43,5 kB)
Žiadosť o používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla Stiahnuť (DOCX, 53,4 kB) Stiahnuť (ODT, 42,4 kB)
Žiadosť o súhlas využitia skúšok vykonaných zahraničnou osobou Stiahnuť (DOCX, 53,4 kB)  Stiahnuť (ODT, 42,3 kB)