Informácia k novému portálu noriem

Informácia k novému portálu noriem

Vážení odberatelia slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií (ďalej len „STN a TNI“),

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňa 10.7.2023 spustil nový portál noriem.

Pre všetky nové objednávky realizované prostredníctvom nového portálu noriem bude potrebná inštalácia prehliadača Safeguard Secure Viewer od firmy LOCKLIZARD

Súčasťou nového portálu noriem sú podrobné návody ako si nainštalovať prehliadač Safeguard Secure Viewer, a ako si otvárať STN a TNI prostredníctvom nového prehliadača. 

Technická podpora po spustení nového portálu funguje tak ako doteraz.

V prípade otázok nás kontaktujte na: shop_pdf@normoff.gov.sk.

STN a TNI, ktoré máte stiahnuté na Váš pevný disk v súčasnej ochrane plug-in FileOpen si do konca roku 2023 budete vedieť naďalej otvárať prostredníctvom softvéru Adobe Reader.