Kontakty

Kontakty

Riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia     
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.
anna.budiakova@normoff.gov.sk    +421 2 20 907 250

CAF centrum
kvalita@normoff.gov.sk    +421 2 20 907 251; +421 2 20 907 252

Vzdelávacie aktivity
kvalita@normoff.gov.sk    +421 2 20 907 257; +421 2 20 907 251

Projektové riadenie
projekt@normoff.gov.sk     +421 2 20 907 255; +421 2 20 907 256