Záverečný účet za rok 2022 kapitoly ÚNMS SR

Záverečný účet za rok 2022 kapitoly ÚNMS SR

Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), preto v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh záverečného účtu SR kapitoly ÚNMS SR za rok 2022 na svojom webovom sídle.

Záverečný účet za rok 2022 kapitoly ÚNMS SR (ZIP, 624,7 kB)