Projekty

Projekty

Slovenská republika sa od svojho vstupu do EÚ 1. mája 2004 môže podieľať na realizácii twinningových projektov v rámci programov EÚ už nie len ako príjemca, ale ako aj poskytovateľ požadovaných služieb.

UKONČENÉ PROJEKTY ÚNMS SR:
- twinningový projekt v Litovskej republike
- twinningový projekt v Tureckej republike
- twinningový projekt v Gruzínsku
- technická asistencia EÚ v Gruzínsku