Newsletter

Newsletter

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predstavuje informačný newsletter vydaný Odborom kvality a projektového riadenia.

Newsletter 1/2024 (PDF, 1,9 MB)

Newsletter 2/2023 (PDF, 1,9 MB)

Newsletter 1/2023 (PDF, 1,9 MB)

Newsletter 1/2022 (PDF, 1,7 MB)

Newsletter 2/2021 (PDF, 1,6 MB)

Newsletter 1/2021 (PDF, 2,2 MB)

Newsletter 2/2020 (PDF, 2,8 MB)

Newsletter 1/2020 (PDF, 1,6 MB)

Newsletter 1/2019 (PDF, 1,3 MB)