Certifikáty

Certifikáty

Zoznam vydaných certifikátov meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel slovenskými notifikovanými osobami.

Zoznam falošných certifikátov