ZASADNUTIE SPOLOČNEJ KOMISIE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČÍNSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU

Dňa 17. mája 2024 v Bratislave sa zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) zúčastnili na 13. zasadnutí Spoločnej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou.

Cieľom zasadnutia bola diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce, vytvorenie obchodných partnerstiev a výmena odborných skúseností slovenskej a čínskej strany. Zástupcovia ÚNMS SR informovali o spolupráci so Správou pre normalizáciu Čínskej ľudovej republiky (SAC) a diskutovali o rozvoji spolupráce aj v oblasti metrológie, posudzovania zhody, akreditácie.