POZVÁNKA NA WEBINÁR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v spolupráci s Radou pre štátnu službu pripravil pre vedúcich zamestnancov štátnej správy našich partnerov a sympatizantov modelu CAF, ako aj pre tých, ktorým záleží na kvalite, online webinár na tému „Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov“.

Webinár sa uskutoční dňa 3. júna 2024 v čase od 9.00 do 11.00 h.

V prípade záujmu sa prihláste vyplnením prihlášky.

Zamestnanci a ich pracovný potenciál sú považovaní za najcennejší a najdôležitejší zdroj  každej organizácia. To je ten hlavný dôvod, prečo kladieme veľkú pozornosť Kritériu 3 modelu CAF a teraz to bude práve hodnoteniu zamestnancov, ich informovaniu o tom, ako sú hodnotené ich odborné znalosti, ich výkon, či prístup k vzdelávaniu. Ale patrí sem samozrejme aj uvažovanie,  či  je  možné a akými spôsobmi ich výkon zlepšiť. Robíme hodnotenie správne? Dávame priestor na sebahodnotenie zamestnancom? Využívame štandardy alebo skĺzavame len do „formálneho hodnotenia“? Odpovede na tieto a mnoho iných otázok získate práve na webinári. (Anna Budiaková, riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR)

Online webinár je pokračovaním pracovného stretnutia zamestnancov osobných úradov a metodikov modelu CAF, ktoré sme zrealizovali v ÚNMS SR v marci tohto roku. Je určený najmä pre vedúcich  štátnych zamestnancov, zamestnancov osobných úradov, ale aj štátnych i verejných zamestnancov.