Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská dňa 30. mája 2022 odovzdala ministerke kultúry Natálii Milanovej titul Efektívny používateľ modelu CAF. Odovzdávanie diplomu sa konalo v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Model CAF bol v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky implementovaný ako jedna z aktivít národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Pri príležistosti odovzdania diplomu vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky tlačovú správu (PDF, 524,7 kB).

K získaniu titulu Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky srdečne blahoželáme.