Výrazný posun Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ku kvalite a spokojnosti občanov

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská dňa 12. septembra 2022 odovzdala generálnemu tajomníkovi a ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Jozefovi Bírešovi, titul efektívny používateľ modelu CAF. 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky začala v septembri 2020 s implementáciou modelu CAF v rámci tretej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Pri príležitosti odovzdania diplomu vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky tlačovú správu (PDF, 349,4 kB).

K získaniu titulu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky srdečne blahoželáme.