Vydané medzinárodné normy a iné publikácie ISO

Vydané medzinárodné normy a iné publikácie ISO

Vyhľadávanie noriem v katalógu ISO na www.iso.org

Vydané medzinárodné normy a iné publikácie ISO

Uvedené publikácie si môžete objednať priamo na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

Kontakt: shop_pdf@normoff.gov.sk

Tel.: +421 2 2090 73 33
Mobil: +421 918 876 003