Rok 2017

Rok 2017

Dňa 20. novembra 2017 vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v Hoteli Bôrik výsledky súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Súčasťou slávnostného večera bolo nie len ocenenie úspešných organizácií, ale i osobností. Ocenenie si mohli prebrať úspešní manažéri kvality, ale i osobnosti, ktoré kvalitu zachytávajú písaným slovom. Záver slávnostného večera patril oceneniu osobnosti za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Plaketou predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pán Pavol Pavlis ocenil za celoživotný prínos v oblasti kvality prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD.

na fotografii Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR a Edita Hekelová, ocenená za celoživotný prínos v oblasti kvality

Pani Edita Hekelová je prvou profesorkou v odbore kvality produkcie v Slovenskej republike a jej životnou prioritou je permanentná výchova a vzdelávanie v oblasti kvality. Na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je jej almou mater, založila a garantovala študijné programy a predmety zamerané na manažérstvo kvality vo všetkých troch stupňoch štúdia. Počas svojho pôsobenia vychovala, vyškolila a vzdelávala stovky slovenských i zahraničných študentov a v rámci spolupráce s praxou viedla školenia v oblasti kvality v desiatkach slovenských firiem. Je členkou vedeckých rád, predsedníčkou odborových komisií pre doktorandské štúdium, vedeckých výborov medzinárodných konferencií, redakčných rád časopisov, pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, a ďalších. V súčasnosti je profesorka Edita Hekelová rektorkou Vysokej školy manažmentu – City University of Seattle.