SLOVEKO s. r. o.

SLOVEKO s. r. o.

Názov spoločnosti:   SLOVEKO s.r.o.

Sídlo spoločnosti:     Vojenská 7, 040 01 Košice

Miesto podnikania:   Popradská 68, 040 11 Košice

IČO: 36 197 874

Zoznam pracovísk (PDF, 197 kB)

Predmet autorizácie:  úradné meranie

Rozsah autorizácie (PDF, 190,2 kB)

Platnosť autorizácie:  do 06.02.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00557/2023-900/001817/2023 zo dňa 02.02.2023 (PDF, 350,3 kB)