SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r. o.

SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r. o.

Názov spoločnosti:   SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti      Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 36 403 121

IČO: 36 403 121

Zoznam pracovísk (PDF, 202,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 201,4 kB)

Overovacia značka:   M71

Platnosť autorizácie:  do 26.05.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/02628/2022-900/008183/2022 zo dňa 25.05.2022 (PDF, 352,9 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03349/2022-900/010576/2022 zo dňa 04.07.2022

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02364/2023-900/006795/2023 zo dňa 02.05.2023 (PDF, 343,7 kB)