OVERTACH, s.r.o.

OVERTACH, s.r.o.

Názov spoločnosti:   OVERTACH, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava

IČO: 36 617 130

Zoznam pracovísk (PDF, 178,7 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,6 kB)

Overovacia značka:   M82

Platnosť autorizácie:  do 11.07.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03084/2022-900/010788/2022 zo dňa 08.07.2022 (PDF, 336,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03756/2023-900/014887/2023 zo dňa 18.10.2023 (PDF, 335,5 kB)