Scania Slovakia, s. r. o.

Scania Slovakia, s. r. o.

Názov spoločnosti:   Scania Slovakia s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec

IČO: 35 826 649

Zoznam pracovísk (PDF, 190,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,3 kB)

Overovacia značka:   M63

Platnosť autorizácie:  do 07.05.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01009/2019-900/004412/2019 zo dňa 03.05.2019 (PDF, 317,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01985/2020-900/006286/2020 zo dňa 26.05.2020 (PDF, 319,6 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03676/2022-900/012611/2022 zo dňa 16.08.2022 (PDF, 318,9 kB)