Element plus, s. r. o.

Element plus, s. r. o.

Názov spoločnosti:   Element plus, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Holubičia 9422/42, 940 01 Nové Zámky

IČO: 46 857 389

Zoznam pracovísk (PDF, 185,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,6 kB)

Overovacia značka:   M86

Platnosť autorizácie:  do 04.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04130/2022-900/016764/2022 zo dňa 02.11.2022 (PDF, 338,2 kB)