Spol AM, s.r.o.

Spol AM, s.r.o.

Názov spoločnosti:   Spol AM, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Žilinská 112/4436, 921 01 Piešťany

IČO: 44 233 183

Zoznam pracovísk (PDF, 181,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,3 kB)

Overovacia značka:   M61

Platnosť autorizácie:  do 19.12.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04809/2022-900/019905/2022 zo dňa 16.12.2022 (PDF, 337,1 kB)