FERIS s.r.o.

FERIS s.r.o.

Názov spoločnosti:   FERIS s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Šarišské Sokolovce 196, 082 66 Šarišské Sokolovce

IČO: 36 513 326

Zoznam pracovísk (PDF, 186,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198 kB)

Overovacia značka:   M44

Platnosť autorizácie:  do 14.09.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03675/2022-900/013835/2022 zo dňa 14.09.2022 (PDF, 338,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/04080/2023-900/016018/2023 zo dňa 08.11.2023 (PDF, 330,7 kB)