Volvo Group Slovakia, s.r.o.

Volvo Group Slovakia, s.r.o.

Názov spoločnosti:   Volvo Group Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec

IČO: 35 729 066

Zoznam pracovísk (PDF, 192,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,4 kB)

Overovacia značka:   M67

Platnosť autorizácie:  do 09.12.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04526/2022-900/019335/2022 zo dňa 07.12.2022 (PDF, 341,3 kB)