T.H. spol. s r.o.

T.H. spol. s r.o.

Názov spoločnosti:   T.H. spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti      Železničná 329/21, 905 01 Senica

IČO: 52 904 598

Zoznam pracovísk (PDF, 178,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 200,1 kB)

Overovacia značka:   M97

Platnosť autorizácie:  do 13.02.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00538/2023-900/001535/2023 zo dňa 29.01.2023 (PDF, 336,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02145/2024-900/004703/2024 zo dňa 02.04.2024 (PDF, 337,7 kB)