INobis, s. r. o.

INobis, s. r. o.

Názov spoločnosti:   INobis, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Priemyselná 10, 917 01 Trnava

IČO: 52 180 051

Zoznam pracovísk (PDF, 176,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,9 kB)

Overovacia značka:   M07

Platnosť autorizácie:  do 29.06.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03141/2021-900/009594/2021 zo dňa 29.06.2021 (PDF, 322 kB)