HUDOS Service s. r. o.

HUDOS Service s. r. o.

Názov spoločnosti:   HUDOS Service s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov

IČO: 36 476 030

Zoznam pracovísk (PDF, 178,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,1 kB)

Overovacia značka:   M04

Platnosť autorizácie:  do 25.10.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04238/2021-900/015259/2021 zo dňa 19.10.2021 (PDF, 322 kB)