ŠKROBÁNEK s.r.o.

ŠKROBÁNEK s.r.o.

Názov spoločnosti:   ŠKROBÁNEK s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 54 783 143

Zoznam pracovísk (PDF, 186,9 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,9 kB)

Overovacia značka:   M25

Platnosť autorizácie:  do 25.01.2028

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00626/2023-900/000344/2023 zo dňa 09.01.2023 (PDF, 338,2 kB)