Next generation

Iniciatíva Next Generation poskytuje platformu pre študentov a mladých profesionálov s cieľom rozvíjať budúcich lídrov, ktorí budú efektívne spolupracovať naprieč inštitúciami na národnej ako aj medzinárodnej úrovni na spoločných riešeniach z oblasti technickej normalizácie.

Buď jedným z nás.