Nový legislatívny rámec Európskej únie

Nový legislatívny rámec Európskej únie

Nový legislatívny rámec na uvádzanie výrobkov na trh vstúpil do platnosti 1. januára 2010. Je navrhnutý tak, aby zlepšoval fungovanie vnútorného trhu výrobkov, pričom jeho hlavným cieľom je zaistiť bezpečnosť občanov a obmedziť počet výrobkov na trhu, ktoré nezodpovedajú legislatíve EÚ. Ďalším cieľom je zlepšiť kvalitu práce osôb/subjektov, ktorí vykonávajú skúšky a certifikáciu výrobkov. Nový legislatívny rámec na uvádzanie výrobkov na trh prináša väčšiu konzistenciu celému regulačnému rámcu pre výrobky a zjednoduší jeho aplikáciu.