Základné vzdelávanie o technickej normalizácii

Základné vzdelávanie o technickej normalizácii

Odbor technickej normalizácie ÚNMS SR pripravil pilotný kurz obsahujúci základy normalizačnej práce.
Štyri prezentácie:

1. Postavenie a pôsobnosť ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie (PDF, 2,1 MB)
(audio (MP4, 11 MB)),

2. Čo je technická norma, ochrana technických noriem (PDF, 1,8 MB)
(audio (MP4, 35,1 MB)),

3. Základné zásady normalizačnej práce, druhy technických noriem (PDF, 1,1 MB)
(audio (MP4, 16,1 MB)),

4. Proces tvorby technických noriem (PDF, 2,8 MB)
(audio (MP4, 42,2 MB)),

poskytujú základné informácie, princípy a znalosti užitočné pre členov technických komisií, spracovateľov technických noriem a spolupracovníkom v medzinárodnej oblasti. V každej prezentácii sa nachádzajú odkazy na ďalšie dokumenty a užitočné zdroje informácií.

Zoznam základných skratiek (DOCX, 19,9 kB)