Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2015 

 Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
 
Slávnostný večer sa už tradične konal v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Pozvanie na slávnostný večer prijali ministri, štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a významné osobnosti podnikateľskej sféry.
 
Oceňovanie Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v oblasti spoločenskej zodpovednosti nemá zatiaľ dlhú tradíciu. Tento rok bol vyhlásený iba 2. ročník národnej ceny. V náročnosti splnenia podmienok a kritérií hodnotenia však nijako nezaostáva za Národnou cenou SR za kvalitu.
 
Oblasť spoločenskej zodpovednosti nie je o povinnosti, ale o dobrovoľnosti a záväzku manažmentu akejkoľvek organizácie presadzovať a uplatňovať nielen ekonomický rast, ale aj adekvátnu environmentálnu a sociálnu zodpovednosť. To v sebe zahŕňa transparentný a férový prístup k svojim zákazníkom, dodávateľom, starostlivosť a rozvoj ľudských zdrojov, ale aj ochranu prírody a zdrojov. Organizácie, ktoré sa venujú spoločenskej zodpovednosti majú predpoklad vyššej konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov, až po občanov mesta v ktorom pôsobia.
 
Zástupcovia víťaznej organizácie v rámci Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť si ocenenie prebrali z rúk Petra Mihóka, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží a Jozefa Mihoka, predsedu ÚNMS SR.
 
Víťaz súťaže:
Chemosvit Folie, a.s. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

fotografia z udeľovania ocenení