Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2014
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR. Slávnostný večer sa uskutočnil pod záštitou a za účasti prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku.
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014
Spoločenská zodpovednosť ruka v ruke s manažérstvom kvality vytvára predpoklad konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania organizácie zo strany vlastných zamestnancov, zákazníkov, partnerov, až po občanov mesta v ktorom pôsobí. Vplyv organizácie na svoje okolie je rôzny a závisí od charakteru činnosti organizácie. Líši sa aj prístup organizácií k tejto problematike. Môžeme nájsť organizácie, kde je spoločenská zodpovednosť súčasťou stratégie organizácie, inde je uskutočňovaná ad hoc aktivitami a niekde je uplatňovaná veľmi limitovane. V súčasnosti pritom už existuje množstvo nástrojov na systematické riadenie a hodnotenie uplatňovania spoločenskej zodpovednosti. Práve s cieľom zhodnotenia dosiahnutej miery jej uplatňovania bol tento rok vyhlásený prvý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Ocenení finalisti súťaže:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (kategória B1 – sektor verejnej správy - organizácie od 251 zamestnancov)

fotografia z udeľovania ocenení
 
Obec Janova Lehota (kategória B2 – sektor verejnej správy - organizácie do 250 zamestnancov) 

fotografia z udeľovania ocenení

Bulletin ocenených (PDF, 5,6 MB)